Product toegevoegd!
0

Privacy voorwaarden

BELIO® respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, diensten, en producten, en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij handelen conform de nieuwe Europese GDPR / AVG wetgeving die op 25 Mei 2018 van toepassing is.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw bestelling te verwerken en voor de aflevering. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Handelsonderneming Hoekstra, handelend onder de naam BELIO® zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling zoals PostNL. 

BELIO© kan het privacy beleid te allen tijde wijzigen of bijwerken in overeenstemming met de wijzigingen in de wet- en regelgeving die deze materie regelen en de rechten van de gebruiker beschermen, en deze zullen bindend zijn zodra ze in dit deel van de website zijn gepubliceerd.

In de onderstaande samenvatting vind u informatie over uw rechten als consument, welke gegevens bij verwerken, waarom we dit doen, en bij wie.

 

Privacy beleid aankoopgegevens via BELIO® internet webshop

 

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, en maken gebruik van automatische Cookies zoals vrijwel iedere andere website.  

 

Welke gegevens moet ik verstrekken aan jullie?
 

VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ONLINE BESTELLING:

 

Bij het plaatsen van een online bestelling moet u uw naam, adres, e-mail adres, en telefoonnummer opgeven. Deze gegevens gebruiken wij voor het verzenden van uw bestelling. Deze gegevens worden onbeperkt bewaard, en niet gedeeld met derden of doorverkocht. Wij kunnen deze gegevens opvragen bij support en garantie zaken. Op uw verzoek kunnen wij deze gegevens laten verwijderen uit ons systeem. Onze website is gehost door Versio B.V. gevestigd te Zwolle, waarmee een verwerkers overeenkomst is afgesloten. Deze kunt u hier nalezen. 

 

NIEUWSBRIEVEN

 

Wij hanteren geen nieuwsbrieven. Eventuele nieuwigheden vind u op onze blogpagina.

  

Functionaris voor data en gegevens verwerking:
Voor vragen over onze Website,  APP gegevens en dataverwerking kun u contact opnemen met onderstaand.

 

Dhr. A. Hoekstra ( privacy officier )

E-mail : verkoop@belio.nl

 

Onze gegevens:  

 

Handelsonderneming Hoekstra,  handelend onder de naam: 

BELIO® 

De Opper 5

8621 DZ  HEEG

E-mail verkoop@belio.nl

KVK Nummer 52268845
BTW Nummer NL001466632B48

 

Postadres:

de Opper 5, 8621 DZ  HEEG.

 

 

Privacy beleid BELIO 4G GPS kinderhorloges

Van toepassing op alle 4G series BELIO PROKIDS modellen en series.

 

 

Al onze 4G GPS kinderhorloges werken op een Europese cloudserver, welke gestationeerd is bij Amazon.com AWS, regio Hesse, Frankfurt am Mein, te Duitsland. Het betreft hier een van de grootste datacenters van Europa, waar vrijwel alle grote en bekende multinationals hun data en diensten aanbieden en verwerken. 

  

Ten behoeve van een correcte werking worden volgende gegevens opgeslagen en verwerkt.

 

SOS, Administratie en overige telefoonnummers die u invult in de BELIO4G app.
Doel: Deze telefoonnummers zijn nodig om het horloge te laten bellen, en om gebeld te worden. Deze telefoonnummers worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden. 

 

Horloge IMEI, ID, en Registratiecode.
Doel: Om uw toestel te identificeren op de server heeft ieder toestel een unieke IMEI code, ID code, en registratiecode.

 

E-mailadres en wachtwoord, geslacht, naam, en geboortedatum
Doel: Om een account aan te maken in onze BELIO4G app moeten de bovenstaande gegevens worden vertrekt. Zonder een app account kunt u het toestel niet gebruiken.

 

Routehistorie & GPS, WIFI, LBS positioneringen
Doel: Route, gps, wifi, en lbs historie wordt minimaal 1 maand, en maximaal 3 maanden opgeslagen. Na deze termijn wordt de data automatisch verwijderd.

 

Ingestelde WIFI netwerken
Doel: Via de app ingestelde WIFI netwerken worden opgeslagen t.b.v. een correcte werking. Van toepassing op FA28, niet op andere modellen.

 

Gezondheid menu, stappenteller, calorie, afgelegde meters, en overige bewegingen
Doel: Deze gegevens worden opgeslagen voor minimaal 1 maand, en maximaal 3 maanden om deze terug te bekijken. 

 

APP Machtigingen / Toestemmingen

 

Om onze app goed te laten functioneren worden tijdens de installatie machtigingen gevraagd. Deze zijn als volgt.

 

  • Camera  [ staat standaard uit ] 
  • Locatie [ staat standaard aan, machtiging verreist ]
  • Microfoon [ staat standaard uit ] 
  • Opslagruimte [ Staat standaard aan, machtiging verreist ] 
  • Telefoon [ staat standaard uit ] 

 

 

Via het instellingen menu op uw eigen mobiele telefoon kunt u deze toestemmingen verlenen maar ook intrekken. 

 

Overige informatie.

 

- Foto's kunt u handmatig verwijderen vanaf het horloge, en via de app.

- Berichten, zoals kleine tekstberichten en spraakberichten kunt zelf verwijderen op het horloge via de app.

- Via onze app kunt het horloge terugzetten naar fabrieksinstellingen. ( b.v. bij doorverkoop, of andere redenen.)

 

 

Data en Verwijderen van uw gegevens:

 

Via onze BELIO4G app kunt u via meer > Account verwijderen, en 4 klikken uw complete data, historie en account verwijderen. Dit is een onherroepelijke actie, en uw eigen verantwoordelijkheid. Belio zal geen support, herstel, of andere vorm van medewerking kunnen geven aan deze actie. U doet dit bijvoorbeeld bij het doorverkopen en/of beëindigen van het gebruik m.b.t. onze producten of services.

Daarnaast worden een aantal zaken zoals routehistorie, stappenteller data etc, automatisch verwijderd na minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden.

 

Support en inzage van uw gegevens BELIO4G APP

 

Bij supportvragen kunnen bovenstaande gegevens inzichtelijk worden voor de supportmedewerkers van BELIO, echter uitdrukkelijk na goedkeuring van uw kant, en het verstrekken van uw IMEI, ID, en REG code. Bij het AWS Amazone datacenter in Frankfurt hebben wij een database voor onze eigen horloges. In 99,9 % van de gevallen kunnen wij uw supportvragen zelfstandig oplossen. Wij behouden ons echter het recht voor om gebruik te maken van een extern bedrijf i365 smartwatch Shenzhen (datacontroller) om zeer complexe technische vragen, storingen, en overige zaken te overleggen. Met deze partijen zijn Europese GDPR overeenkomsten afgesloten t.b.v. een correcte dataverwerking bij eventuele storingen, of andere zoals bovengenoemde zaken.

 

Inzage recht
U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien die wij verwerken. U kunt hiervoor een verzoek doen via verkoop@belio.nl t.a.v. Dhr. A. Hoekstra. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wij sturen u dan een elektronisch en leesbaar document via e-mail. 

 

Rectificatie recht
U heeft altijd het recht om uw gegevens te laten aanpassen of te wijzigen. Stuur hiervoor een e-mail naar verkoop@belio.nl t.a.v. Dhr. A. Hoekstra. Wij sturen u dan een elektronisch en leesbaar document, hier te noemen als zijnde een e-mail ter bevestiging.

 

 

Welke gegevens moet ik verstrekken aan jullie?
 
Bestelling plaatsen:

 

Bij het plaatsen van een bestelling moet u uw naam, adres, e-mail adres, en telefoonnummer opgeven. Deze gegevens gebruiken wij voor het verzenden van uw bestelling. Deze gegevens worden onbeperkt bewaard, en niet gedeeld met derden of doorverkocht. Wij kunnen deze gegevens opvragen bij support en garantie zaken. Op uw verzoek kunnen wij deze gegevens laten verwijderen uit ons systeem. Stuur hiervoor een email naar verkoop@belio.nl t.a.v. privacy officier.

 

Onze producten en diensten zijn niet overdraagbaar, althans wij spelen geen rol hierin. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

 

PLATFORM STORING, DATA OPSLAG EN VERWERKING BELIO4G APP
 

Bij een mogelijke platform / server storing behouden wij het recht voor om gebruik te maken van een externe engineer. De praktijk is dat 9 van 10 mogelijke storingen zelfstandig door onze eigen engineer in Heeg wordt opgelost. In uiterste noodgevallen is het mogelijk dat dat een externe engineer in moet inloggen op het serverplatform. Deze werkzaamheden staan onder ons direct toezicht. Hierbij wordt uitsluitend gekeken naar de technische werking van het platform, en niet naar de zoals aangegeven gegevens die wij nodig hebben om uw product te laten functioneren. Daarnaast is er een GDPR verwerkers overeenkomst afgesloten met de producent, tevens onze cloudpartner en datacontroller Shenzhen i365. De GDPR verwerkers overeenkomst kan op verzoek van klanten overlegd worden mits daar een goede reden voor is. Uw data wordt verwerkt en opgeslagen bij AWS ( Amazon Web Services te Frankfurt ). BELIO© is niet verantwoordelijk voor het oneigenlijk gebruik van de informatie dat kan worden gemaakt door i365 Shenzhen Tech of een derde partij voor een mogelijke schending van het bewaren of verwerken van uw gegevens in overeenstemming met de LSSI. Verder hanteren wij de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. U kunt ten alle tijde uw account gegevens wissen binnen onze app. In overeenstemming met de GDPR en wet 34/2002 d.d. 11.07.2002 betreffende de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSI), delen wij u mede dat de servers voor het opslaan en verwerken van de app gegevens zich in de EU bevinden, ( AWS - Amazon Web Services te Frankfurt ) en aldus handelen binnen de wettelijke parameters van het Europese regelgeving kaders. Ten behoeve van de werking van onze app en producten maken wij gebruik van AES128 en SSL encrypties. BELIO© kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten en storingen en het gebruik van de toepassing die verband houden met het gebruik van de AWS server. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van storingen inzake onze app of eventuele servercrashes. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de datacontroller. Indien de datacontroller (i365 Tech) van deze verantwoordelijkheid verandert, zal dit gemeld worden in onze privacy voorwaarden. 

 

 

Gebruikersrecht horloges, app, en website
 

Onze app en GPS horloges van BELIO mogen gebruikt worden voor persoonlijke doelen. Het gebruikersrecht omvat het recht om onze BELIO4G app te downloaden en te gebruiken.

Website bestellingen en goedkeuring van de algemene voorwaarden en privacy voorwaarden mag uitsluitend gedaan worden door personen ouder dan 18 jaar.  

 

Overdraagbaarheid, doorverkoop aan derden
 

Onze producten zijn niet overdraagbaar, althans wij als bedrijf spelen geen rol in de overdracht van horloge ID's, IMEI's of Registratiecodes, en/of andere gerelateerde zaken. 

 

Aansprakelijkheid van onze producten en diensten
 

De BELIO4G ( ProKids series), 2G horloges en app's die wij leveren zijn een hulpmiddel ten behoeve van positionering en communicatie. In geen enkel geval kan het een vervanging zijn van dit toezicht. Zoals bij alle elektronische apparaten kunnen deze ook storingen of afwijkingen geven.

In geen enkel geval is Handelsonderneming Hoekstra, handelend onder BELIO© aansprakelijk voor werkelijke schade in verband met overlijden, letsel, schade aan materiële zaken, indirecte of gevolgschade dat voortvloeit uit het direct of indirect gebruik van onze producten of diensten. 

Meer informatie over de veiligheid van onze producten leest u in ons productinformatie blad.  

 

Aanvullende verklaring en voorwaarden inzake uw privacy
 

Handelsonderneming Hoekstra Handelsonderneming Hoekstra, fysiek gevestigd aan de Opper 5 te Heeg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij het opstarten van onze BELIO4G app zijn aanvullende (Engelstalige) voorwaarden beschikbaar voor onze internationale klanten. 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken bij website bestellingen

 

Handelsonderneming Hoekstra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, producten, of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Website:


- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Woonplaats

 

Betalingen


iDeal en Mr. Cash Betalingen verlopen via payment provider Sisow. Dit gaat via beveiligde verbindingen. Meer over de privacy voorwaarden van Sisow vind u hier:

https://www.sisow.nl/privacyverklaring

https://www.buckaroo.nl/privacyverklaring Per 01.03.2022.

 

PostNL

 

Om uw bestelling te verzenden delen wij uw adres met PostNL. Via het verzendprogramma MijnPostNL ontvangt PostNL de volgende gegevens.

 

  • Uw naam
  • Uw Postcode, adres, en woonplaats
  • Uw e-mail adres ( voor tracking updates die u ontvangt via de e-mail )

 

Wij slaan deze gegevens niet op. 

 

Nieuwsbrieven


Wij versturen u geen nieuwsbrieven. Ook vragen of verplichten wij u niet om hier aan deel te nemen. Ook zullen wij u niet benaderen middels e-mail, post of telefonisch voor reclame doeleinden, of uw gegevens verstrekken aan derden voor commerciële doeleinden.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website, producten, en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verkoop@belio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Handelsonderneming Hoekstra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Handelsonderneming Hoekstra) tussen zit. Handelsonderneming Hoekstra gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: BELIO4G app voor iOs en Android gebruikers. In onze email communicatie richting klanten maken wij gebruik van Microsoft Outlook.

 

Delen van persoonsgegevens met derden bij website bestellingen.

 

Handelsonderneming Hoekstra deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Handelsonderneming Hoekstra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zonder akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden en privacy voorwaarden is het niet mogelijk om een bestelling bij ons te plaatsen.

Uw gegevens worden gedeeld met: 

 

1. PostNL

Reden: PostNL krijgt de opdracht van ons om uw bestelling af te leveren op het door u opgegeven adres. Zei ontvangen uw naam, postcode, straatnaam, huisnummer, en woonplaats. 

Wij werken met het programma MijnPostNL, welke ter beschikking is gesteld door PostNL. De adressen van onze klanten worden hier eenmalig ingevoerd, en niet opgeslagen door ons.

 

Uw website (bestel)gegevens 

 

2. Versio B.V. te Leeuwarden

Onze website server en hosting is aangeschaft bij Versio B.V. Ceintuurbaan 26-a, 8024 AA te Zwolle. Met Versio BV is een verwerkers overeenkomst afgesloten. 

Het ISO27001 gecertificeerde data center is in 2009 in gebruik genomen, voldoet aan alle belangrijke industrie-standaarden en is opgebouwd met hoogwaardige componenten. Het data center bevat een meervoudig uitgevoerde infrastructuur. Het datacenter beschikt over 24/7 bewaking, strikte toegangscontrole, camerabewaking, noodstroomvoorzieningen, klimaat controle en geavanceerde branddetectie en blusinstallaties.

 

WebwinkelKeur - Reviews


Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Handelsonderneming Hoekstra gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als consument heeft u recht op vergetelheid. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Handelsonderneming Hoekstra en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verkoop@belio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 3 werkdagen, op uw verzoek. Meer informatie over het verwijderen van uw gegevens leest u hier.

Meld misbruik


Handelsonderneming Hoekstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy officier via verkoop@belio.nl T.a.v. Dhr. A. Hoekstra. Via onze contact pagina kunt u ook telefonisch contact opnemen met ons.  

 

  Gratis verzending

  binnen 48 uur in huis

 SSL gecertificeerd. Veiligheid voorop